шылтырау


шылтырау
I. Шылтыр иткән тавыш чыгару (агым, сай су, чишмә тавышы тур.). Чылтырау (тимер, җиз, көмеш һ. б. тур.)

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.